Uitnodiging ALV 11 maart 2019

Maandag  11 maart  2019 om 20.00 uur

Maandag  11 maart  2019 om 20.00 uur

In een bovenzaal van het Johannescentrum (Moezeldreef 400)

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.  Er wordt deze vergadering niet gestemd over ingrijpende zaken, wel wordt uw mening gevraagd bij een aantal onderwerpen. Eigenaren kunnen zo meedenken en besluiten zo samen over alles wat het gebouw en het onderhoud aangaat.

In de bijlagen bij deze mail zitten de verslagen van 2018 en de benodigde stukken om u te informeren. Deze documenten worden tijdens de vergadering ook geprojecteerd op een scherm. Ook staan ze binnenkort op het afgesloten deel van onze website, dat alleen toegankelijk is voor eigenaren. In eerdere nieuwsbrieven hebben we laten weten hoe u daar toegang toe kunt krijgen.

Het financieel jaarverslag begint met een overzicht van de belangrijke gegevens uit alle financiële overzichten, die u nodig heeft voor uw belastingaangifte over 2018. De penningmeester heeft deze benodigde gegevens voor u vast bij elkaar gezet.

Als u niet kunt komen op deze vergadering, kunt u iemand anders machtigen om voor u te komen. U kunt daarvoor het strookje onderaan deze uitnodiging invullen en inleveren bij Toscadreef 1. U kunt ook de inhoud van het strookje ingevuld terugmailen naar het mailadres van de VvE. Ook dat geldt als een machtiging.

Vanaf kwart voor 8 kunt u binnen komen en verwelkomen we u met koffie / thee en een koek. 

We hopen u graag op 11 maart te ontmoeten.

Het bestuur

Agenda

1. Opening en welkom

2. Mededelingen en vragen

3. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering (zie bijlage verslag ALV 2018).

4. Algemeen jaarverslag over 2018 (zie bijlage).

5. Financieel jaarverslag  (zie bijlage) met verslag van de kascommissie

6. Bestuursverkiezing (zie bijlage)

7. Benoeming van nieuwe kascommissie en aanvulling andere commissies

8. Begroting komend jaar en meerjarenbegroting (zie achteraan de bijlage financieel jaarverslag)

9. Projecten en plannen

10. Vaststellen maandelijkse bijdrage voor 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

__________________________________________________________________________

Machtiging:  Ondergetekende, ……………………………………………… eigenaar van

Toscadreef / Othellodreef / Tannhaüserdreef  nr ………….. machtigt …………………………………..

om in zijn/haar plaats de Algemene Ledenvergadering  van 11 maart 2019 bij te wonen en namens hem/ haar aan eventuele stemmingen deel te nemen.

Utrecht, datum ……………………………………….

Handtekening (bij een papieren strookje) of mail vanaf eigen mailadres

…………

Nieuwsbrief januari 2019


Beste bewoners en eigenaren,

In dit nieuwe jaar ontvangt u meteen weer een nieuwsbrief van de VvE. We hopen dat u een fijne jaarwisseling hebt gehad en nu weer fris aan een nieuw jaar bent begonnen.

Datum ALV

De jaarvergadering voor de leden van de vereniging van eigenaren staat gepland op maandag 11 maart in het Johannescentrum. Misschien ten overvloede, maar elke eigenaar van een appartement of garage is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Het bestuur doet dan weer verslag van alle activiteiten en de financiën van de verenigingen. Ook informeren we de leden over nieuwe plannen en voorgenomen onderhoud. Er is gelegenheid om vragen te stellen en u kunt uw mening geven over voorgelegde zaken. Zet u deze datum alvast in uw agenda!

Veel zwerfvuil

Na de jaarwisseling ligt er nog veel zwerfvuil op straat en in het groen rondom de flat. In elke portiek hangen vuilknijpers, zodat iedereen mee kan helpen onze leefomgeving netjes te maken. Schroom niet om het vuil bij uw eigen portiek even op te ruimen.

Metertjes van Ista op de radiatoren

In de afgelopen week zijn bij (bijna) iedereen de metertjes aan de verwarmingsradiatoren vervangen. Ista heeft met een brief bewoners geïnformeerd wanneer ze langs zouden komen. Is dit bij u nog niet gebeurd, dan nemen we aan dat u daarvoor spoedig een afspraak zult maken / gemaakt heeft.

En Ista heeft een handige app voor eigenaren en gebruikers ontwikkeld voor een gedetailleerd inzicht in je eigen warmteverbruik. Je kunt deze app vinden op de algemene website van Ista: https://secured.istanederland.nl/Registreren.aspx

Kies dan voor het bewoners gedeelte en vraag inloggegevens aan. Je krijgt ze dan opgestuurd na activatie. De app kun je daarna downloaden op je telefoon of tablet.

Bij illegale praktijken geen brandverzekering!

De VvE is verantwoordelijk voor de verzekering van ons gebouw. We hebben een verzekering bij Centraal Beheer en in dit nieuwe jaar zijn de voorwaarden iets gewijzigd. Er staat nu nadrukkelijk in de polisvoorwaarden dat bij illegale praktijken de verzekeringgeen vergoeding uitkeert bij brand, dus ook niet als we er niet van wisten.

In het verleden zijn we geconfronteerd met een hennepkwekerij en een zeer brandgevaarlijke situatie in ons gebouw. Gelukkig is dat zonder ongelukken aan het licht gekomen. Het is nu echt in het belang van ons allen dat ook bij verdenking of zelfs een vaag vermoeden van wietplantages of XTC-productie dit gemeld wordt bij het bestuur! Dus als u een verdachte situatie ziet, meld dit alstublieft meteen! We willen graag met elkaar zorgen dat er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan én dat de flat wel verzekerd is bij brand!

Huurders moeten een gebruikersovereenkomsten invullen

Steeds meer appartementen worden verhuurd en de appartement eigenaren wonen elders. Het is voor onze woonomgeving van belang dat ook huurders zich aan het huishoudelijk reglement houden en dan hun contactgegevens bekend zijn bij de VvE. Daarom zijn eigenaren verplicht om nieuwe huurders de gebruikersovereenkomst in te laten vullen en dan in te leveren bij het bestuur. Het bestuur is verplicht bij te houden wie er in het gebouw wonen. Dus bij wisseling van huurders worden ook bestaande eigenaren op afstand gevraagd deze gebruikersovereenkomst aan hun huurders voor te leggen.

De website groeit gestaag.

Op onze website  http://vvetoscaothellodreef.nl is veel nuttige informatie te vinden.

Voor de komende ledenvergadering komen alle stukken ook op de website. Eigenaren kunnen daarvoor inloggen in de beveiligde omgeving en daar dan voor de jaarvergadering  de financiële overzichten en het jaarverslag lezen.

Als je nog geen account hebt aangemaakt, klik dan op de website via de menuknop ‘Log in’. Op deze pagina staat ook een link ‘registreren’, waar je met een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord een account aanmaakt. Wij keuren de aangemaakte accounts goed, zodat er geen andere personen dan de bewoners en eigenaren gevoelige informatie in kunnen zien. Zodra deze goedkeuring is gegeven ontvangt u een e-mail en kunt u inloggen.

Samen verstoppingen voorkomen!

Afgelopen najaar hebben we verschillende problemen gehad met de afvoer, de standleidingen en de aansluiting naar het riool. Onze standleidingen zijn al ruim 50 jaar oud en gaan gebreken vertonen. Verstoppingen moeten we met elkaar proberen te voorkomen, want een verstopping geeft veel overlast én de reparaties daaraan zijn erg duur.

Daarom staan hier nog een aantal algemene tips voor wat er vooral niet in de afvoer mag:

Medicijnen: medicijnen in het riool verstoren het waterzuiveringsproces.

Tip: lever oude medicijnen in bij de apotheek.

Doekjes: Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes veroorzaken verstoppingen in het riool. Tip: zet een prullenbakje naast de WC.

Verf: Verfresten en chemicaliën in het riool verstoren het waterzuiveringsproces.

Tip: lever het in bij chemisch afval.

Vet: Vet, frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool.

Tip: giet het terug in een plastic fles of een leeg melkpak en doe het in de vetrecyclecontainer! Klein restje in de pan? Veeg het weg met keukenrol!

Etensresten: Etensresten (ook als ze vermalen zijn) veroorzaken extra ballast voor de waterzuivering. Bovendien komen er daardoor schadelijke gassen vrij.

gootsteenzeefje.jpg

Tip: zorg voor een filter met fijne gaatjes in de gootsteen en gooi wat er in blijft hangen bij het afval.

Samengevat:

rioolinstructie.png

We hopen hiermee acute problemen te voorkomen en het groot onderhoud aan de standleidingen nog even uit te stellen.

In februari ontvangen eigenaars de officiële uitnodiging voor de ledenvergadering met een agenda en de benodigde stukken. We hopen velen van u daar te zien.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.Bijlagen