Servicekosten

De servicekosten bedragen € 140,00 per maand. De servicekosten moeten voor de eerste van de maand  worden voldaan.

Bij onderbreking van de betalingen moet het bestuur volgens het Algemeen Reglement hierover rente van 6% per jaar berekenen.

Wilt u erop letten dat de servicekosten op het goede rekeningnummer worden overgemaakt?

VvE Toscadreef NL69RABO0111895588

VvE Othellodreef NL73RABO0309960010